Súčasnosť

Všeobecná nemocnica v Gelnici ako člen Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) poskytuje štandardnú aj nadštandardnú zdravotnú starostlivosť o pacientov s akútnym a v čoraz väčšej miere chronickým ochorením tak, aby bola dostupná pre všetkých pacientov v spádovej oblasti.

Nemocnica sa nachádza na vyvýšenej terase na okraji mesta, na Nemocničnej ulici, blízko centra. Z mnohých pohľadov tvorí dominantu mesta Gelnica. Táto poloha, za mestom na návrší, umocňuje význam nemocnice. Pozemok, na ktorom je nemocnica umiestnená, má charakter prírodného rázu krajiny, so sklonom k juhovýchodu.

Spádové územie Všeobecnej nemocnice v Gelnici je územie okresu Gelnica s počtom obyvateľov približne 30 841, ktorí žijú v 20 obciach. Okres je najlesnatejším okresom v rámci SR a teda môžeme konštatovať, že samotná nemocnica sa nachádza vo veľmi peknom prostredí.

Demografická štúdia spádovej oblasti vypracovaná odborníkmi z tohto odboru poukazuje na potrebu zamerať sa na tzv. chronické ochorenia, ktoré vyplývajú z toho, že mladí ľudia opúšťajú región z pracovných dôvodov a obyvateľstvo regiónu „starne“.
Starší ľudia potrebujú dostupnú zdravotnú starostlivosť, keďže k pribúdajúcemu veku sa pridružujú rôzne chronické ochorenia. Nemocnica sa orientuje na zdravotnú starostlivosť pre dlhodobo chorých pacientov, pre ktorých zriadila a zrekonštruovala dve poschodia v zdravotníckom zariadení spolu aj s nadštandardnými priestormi.

Lôžkové oddelenie dlhodobo-chorých pacientov bolo otvorené a uvedené do prevádzky v januári roku 2008.

Vedenie nemocnice sa rozhodlo postupne vytvárať prostredie, v ktorom sa budú pacienti cítiť lepšie a preto v rekonštruovaných priestoroch je biela farba nahradená pastelovou, v oku lahodiacich odtieňoch.

To všetko je možné vidieť vo „ foto - galérii“ .

Investície:

Všeobecná nemocnica v Gelnici kontinuálne vylepšuje materiálno technické vybavenie a teda aj kvalitu starostlivosti o pacienta.

V nemocnici boli od roku 2007 vykonané investície s cieľom zvýšenia kvality zdravotnej starostlivosti:

  • sprevádzkovanie nového nemocničného informačného systému, ktorý zabezpečuje komplexné monitorovanie pacienta
  • dobudovaná centrálna sterilizácia
  • nový vyvolávací automat rontgenových snímkov
  • biochemický analyzátor Roche Integra 400 pre biochemické laboratórium
  • nové USG zariadenie
  • výmena starého vyše 30-ročného vykurovacieho systému za nový moderný systém s ekonomickou prevádzkou
  • vozový park doplnený o prepravné prostriedky špeciálne určené na komfortnú prepravu pacientov do dialyzačných stredísk
  • rekonštrukcia lôžkových priestorov a priestorov odborných ambulancií
  • technická rekonštrukcia kuchyne a jedálne

Plán ďalších zmien:

  • vytvorenie priestorov pre zriadenie opatrovateľskej služby