!NOVÉ!
Sociálne služby
pre občanov.
Podmienky prijatia
do zariadení sociálnych služieb.

PRO VITAE n.o., Všeobecná nemocnica Gelnica aktívne pokračuje v nových činnostiach v zdravotnej a sociálnej oblasti, teda v činnostiach poskytovania služieb občanom okresu Gelnica a regiónu Hnilecká dolina.

V mesiaci marec 2013 otvárame dve nové zariadenia, a to Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby. Sú to zariadenia určené občanom odkázaných na sociálnu, opatrovateľskú a zdravotnú službu so stupňom odkázanosti č. 2 a viac – Zariadenie opatrovateľskej služby a stupňom odkázanosti č. 4 a viac – Zariadenie pre seniorov.

V priložených dokumentoch občania získajú informácie ako postupovať v prípade, že ich situácia a stav je taký, že sú odkázaní na sociálnu alebo opatrovateľskú službu.

2013 Podmienky prijatia do ZOS
2013 Podmienky prijatia do ZPS
2013 Ziadost klienta o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
2013 Ziadost o prijatie do ZOS
2013 Ziadost o prijatie do ZPS